ŽAIDIMO BENDROSIOS TAISYKLĖS

Atidžiai perskaitykite šias taisykles ir nurodymus (toliau – Bendrosios taisyklės). Dalyvaudami šiame žaidime svetainėje mano.iqos.lt (toliau – Žaidimas), jūs (toliau – Dalyvis) užtikrinate, kad perskaitėte ir sutinkate su Bendrosiomis taisyklėmis, kurios apima, tačiau neapsiriboja dalyvavimo reikalavimais ir Organizatoriaus sprendimais, kurie yra neginčytini ir galutiniai visais atvejais, susijusiais su šiuo žaidimu.

  1. ORGANIZATORIUS: „Philip Morris Baltic“, UAB; įmonės kodas: 300570640; PVM mokėtojo kodas: LT100002442812; adresas: Jogailos g. 4, Vilnius 01116, Lietuva.
  2. KAIP DALYVAUTI: norint dalyvauti ar laimėti nereikia atlikti jokio pirkimo, bet Dalyvis turi būti užsiregistravęs iqos.com svetainėje iki 2019 metų rugsėjo 17 d. 23:59 val. ir turėti IQOS Klubo kodą. Dalyvis turi apsilankyti mano.iqos.lt puslapyje nuo 2019 m. rugsėjo 19 dienos 10:00 val. iki rugsėjo 30 dienos 22:00 val. imtinai ir skiltyje „Pasiūlymai“ esančiame įvedimo laukelyje įvesti savo IQOS Klubo kodą. Žaidime vienas asmuo gali dalyvauti tik vieną kartą ir pretenduoti tik į vieną dovaną.
  3. DOVANOS: 100 žaidimo laimėtojų gaus papildomą sugedusio IQOS pakeitimą su IQOS draudimu (IQOS Care Plus programa), kuris galios vienerius metus, t.y. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Pakeitimai atliekami pagal galiojančias IQOS Draudimo taisykles. Su jomis galite susipažinti čia. Dar 100 žaidimo laimėtojų gaus galimybę atsinaujinti savo IQOS sistemą, t.y. įsigyti naują IQOS sistemą už 1 eurą su sąlyga, kad turima sistema bus grąžinama. Sistemos modelį bei jos spalvą bus galima pasirinkti priklausomai nuo asortimento, esančio parduotuvėje prizo atsiėmimo dieną.
  4. ŽAIDIMO TRUKMĖ, LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS: žaidimas prasideda 2019 m. rugsėjo 19 dieną 10:00 val. ir baigiasi 2019 m. rugsėjo 30 dieną 22:00 val. (imtinai). Dovanų laimėtojai bus renkami iš visų teisingai į testo klausimus atsakiusių Dalyvių atsitiktiniu būdu ir skelbiami 2019 m. spalio 3 dieną puslapyje mano.iqos.lt. Norėdamas sužinoti, ar laimėjo, Dalyvis turi aplankyti puslapį mano.iqos.lt ir skiltyje „Pasiūlymai“ esančiame įvedimo laukelyje įvesti savo IQOS Klubo kodą. Skelbiant laimėtojus nurodomas jų vardas ir paskutiniai keturi telefono numerio skaitmenys, kad laimėtojas galėtų save identifikuoti. Su laimėtojais asmeniškai nebus susisiekiama. Dalyvaudamas žaidime Dalyvis sutinka, kad jo vardas, paskutiniai keturi telefono numerio skaitmenys bus paskelbti puslapyje mano.iqos.lt ir matomi suvedus Dalyvio IQOS Klubo kodą.
  5. DALYVAVIMAS: žaidime gali dalyvauti tik pilnamečiai asmenys. Philip Morris Baltic, UAB, Philip Morris Lietuva, UAB, Elija LT, UAB, Indiana LT, UAB, SuperYou, UAB, Simplika, UAB, darbuotojai, jų artimiausi šeimos nariai (sutuoktinis, mama, tėvas, sesuo, brolis, globotinis, dukra, sūnus) bei žmonės, gyvenantys tuose pačiuose namuose su Organizatoriaus darbuotojais, negali dalyvauti žaidime ir turėti galimybę laimėti dovanas. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti asmens tapatybės ir/ar žaidimo sąlygų laikymosi įrodymų. Žaidimo dalyvis, nesugebėjęs pateikti šių įrodymų, gali būti diskvalifikuotas iš žaidimo. Bet kokia asmeninė ar kita pateikta informacija, kurios reikalauja Organizatorius, privalo būti teisinga, pilna, tiksli ir jokiu būdu negali būti klaidinanti. Organizatorius pasilieka teisę iš žaidimo pašalinti dalyvius, pateikusius neteisingą, nepilną, netikslią ar klaidinančią asmeninę informaciją.
  6. DOVANŲ PERDAVIMAS. Laimėtojai atsinaujinti IQOS sistemas galės bet kuriame IQOS salone iki 2019 m. lapkričio 30 dienos imtinai, pateikdami galiojantį asmens dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę. Norint įsigyti laimėtą IQOS sistemos atsinaujinimą už 1 eur, laimėtojas turi grąžinti turimą IQOS sistemą, laimėtojo paskyroje registruotą iki 2019 m. rugsėjo 19 d. Naujoji sistema bus užregistruojama laimėtojo vardu atsiėmimo metu.Papildomas IQOS pakeitimas su IQOS draudimu bus suteiktas automatiškai. Norint pasinaudoti papildomu IQOS keitimu su IQOS draudimu, gedimo atveju laimėtojas turės ateiti į pasirinktą IQOS parduotuvę arba susisiekti su klientų aptarnavimo centru ir informuoti, kad jis turi papildomą IQOS keitimą. Draudimas galioja bet kuriam vienam sugedusiam IQOS įrenginiui, laimėtojo paskyroje registruotam iki 2019 m. rugsėjo 19d.
  7. Dalyvaudamas žaidime Dalyvis sutinka, kad jo asmeninė informacija gali būti naudojama, tvarkoma ir apdorojama Organizatoriaus, taip pat ši asmeninė informacija gali būti perduodama kitoms trečiosioms šalims, įtrauktoms į žaidimo organizavimą, susijusį su žaidimo vykdymu ir dovanos įteikimu. Jokioms kitoms trečiosioms šalims, nesusijusioms su žaidimo vykdymu ir prizo įteikimu, ši informacija negali būti perduodama. Daugiau informacijos apie Privatumo politiką ir tai, kaip tvarkomi jūsų duomenys, galite rasti čia.
  8. Organizatorius pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti visą žaidimą ar jo dalį; keisti, pristabdyti arba prailginti žaidimą ar jo dalis bet kuriuo metu dėl bet kokių priežasčių bei pakeisti šias Bendrąsias taisykles.
  9. Šiam žaidimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
  10. Visi nusiskundimai, susiję su žaidimo organizavimu ir įsipareigojimais, turi būti siunčiami Philip Morris Baltic, UAB, adresu: Jogailos g. 4, Vilnius 01116, Lietuva, raštiška forma, ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 15 dienos (imtinai).

Iškilus klausimams, kreipkitės: