IQOS VASAROS ŽAIDIMO BENDROSIOS TAISYKLĖS

Atidžiai perskaitykite šias taisykles ir nurodymus (toliau – „Bendrosios taisyklės“). Dalyvaudami šiame žaidime svetainėje mano.iqos.lt (toliau – „Žaidimas“), jūs (toliau – „Dalyvis“) užtikrinate, kad perskaitėte ir sutinkate su Bendrosiomis taisyklėmis, kurios apima, tačiau neapsiriboja dalyvavimo reikalavimais ir Organizatoriaus sprendimais, kurie yra neginčytini ir galutiniai visais atvejais, susijusiais su šiuo žaidimu.

1. ORGANIZATORIUS: „Philip Morris Baltic“, UAB; įmonės kodas: 300570640; PVM mokėtojo kodas: LT100002442812; adresas: Jogailos g. 4, Vilnius 01116, Lietuva.

2. KAIP DALYVAUTI: norint dalyvauti ar laimėti nereikia atlikti jokio pirkimo, bet Dalyvis turi būti užsiregistravęs iqos.lt svetainėje iki 2019 metų birželio 3 d. 10.00 val. ir turėti IQOS klubo kodą. Dalyvis turi aplankyti IQOS VASAROS puslapį mano.iqos.lt nuo 2019 m. birželio 3 dienos 10 val. iki birželio 5 dienos 22 val. imtinai ir skiltyje “Pasiūlymai” esančiame įvedimo laukelyje įvesti savo IQOS Klubo kodą. Žaidime vienas asmuo gali dalyvauti tik vieną kartą ir pretenduoti tik į vieną dovaną.

3. DOVANOS: Pagrindinės dovanos. 90 žaidimo laimėtojų gaus galimybę įsigyti atsitiktinės spalvos IQOS 3 Multi už 1 centą. Dar 90 žaidimo laimėtojų gaus galimybę įsigyti IQOS 3 White už 1 centą. Dar 500 žaidimo laimėtojų gaus galimybę įsigyti atsitiktinės spalvos 1-ojo leidimo IQOS 2.4 antgalį už 1 centą. Visi kiti žaidimo laimėtojai gaus galimybę įsigyti dešimties IQOS valymo lazdelių rinkinį už 1 centą.

4. ŽAIDIMO TRUKMĖ, LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS: žaidimas prasideda 2019 m. birželio 3 dieną 10 valandą ir baigiasi 2019 m. birželio 5 dieną 22 valandą (imtinai). Dovanų laimėtojai bus renkami iš visų Dalyvių atsitiktiniu būdu ir skelbiami 2019 m. birželio 7 dieną puslapyje mano.iqos.lt. Norint sužinoti kokią dovaną laimėjo, Dalyvis turi aplankyti IQOS VASAROS puslapį mano.iqos.lt ir skiltyje “Pasiūlymai” esančiame įvedimo laukelyje įvesti savo IQOS Klubo kodą. Skelbiant laimėtojus nurodomas jų vardas ir paskutiniai keturi telefono numerio skaitmenys, kad laimėtojas galėtų save identifikuoti. Su laimėtojais asmeniškai nebus susisiekiama. Laimėtojai įsigyti dovanas galės bet kuriame IQOS salone iki 2019 m. rugpjūčio 31 dienos imtinai. Dalyvaudamas žaidime Dalyvis sutinka, kad jo vardas, paskutiniai keturi telefono numerio skaitmenys bus paskelbti puslapyje mano.iqos.lt ir matomi suvedus Dalyvio IQOS Klubo kodą.

5. DALYVAVIMAS: žaidime gali dalyvauti tik pilnamečiai asmenys. „Philip Morris Baltic“, UAB, „Philip Morris Lietuva“, UAB, „Elija LT“, UAB, „Indiana LT“, UAB, „SuperYou“, UAB, „Simplika“, UAB, darbuotojai, jų artimiausi šeimos nariai (sutuoktinis, motina, tėvas, sesuo, brolis, globotinis, dukra, sūnus) bei žmonės, gyvenantys tuose pačiuose namuose su Organizatoriaus darbuotojais, negali dalyvauti žaidime ir turėti galimybę laimėti dovanas. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti asmens tapatybės ir/ar žaidimo sąlygų laikymosi įrodymų. Žaidimo dalyvis, nesugebėjęs pateikti šių įrodymų, gali būti diskvalifikuotas iš žaidimo. Bet kokia asmeninė ar kita pateikta informacija, kurios reikalauja Organizatorius, privalo būti teisinga, pilna, tiksli ir jokiu būdu negali būti klaidinanti. Organizatorius pasilieka teisę iš žaidimo pašalinti dalyvius, pateikusius neteisingą, nepilną, netikslią ar klaidinančią asmeninę informaciją.

6. DOVANŲ PERDAVIMAS: dovanų atsiėmimas bus vykdomas atvykstant į bet kurį IQOS saloną iki 2019 m. rugpjūčio 31 dienos imtinai ir pateikiant galiojantį asmens dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę.

7. Dalyvaudamas žaidime Dalyvis sutinka, kad jo asmeninė informacija gali būti naudojama, tvarkoma ir apdorojama Organizatoriaus, taip pat ši asmeninė informacija gali būti perduodama kitoms trečiosioms šalims, įtrauktoms į žaidimo organizavimą, susijusį su žaidimo vykdymu ir dovanos įteikimu. Jokioms kitoms trečiosioms šalims, nesusijusioms su žaidimo vykdymu ir prizo įteikimu, ši informacija negali būti perduodama. Daugiau informacijos apie Privatumo politiką ir tai, kaip tvarkomi jūsų duomenys, galite rasti čia.

8. Organizatorius pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti visą žaidimą ar jo dalį; keisti, pristabdyti arba prailginti žaidimą ar jo dalis bet kuriuo metu dėl bet kokių priežasčių bei pakeisti šias Bendrąsias taisykles.

9. Šiam žaidimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

10. Visi nusiskundimai, susiję su žaidimo organizavimu ir įsipareigojimais, turi būti siunčiami „Philip Morris Baltic“, UAB, adresu: Jogailos g. 4, Vilnius 01116, Lietuva, raštiška forma, ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 15 dienos (imtinai).

Iškilus klausimams, kreipkitės: